Административни услуги и документи

Електронен адрес на училището: pgemphb@abv.bg
 
Бланките можете да изтеглите от тук:
 
Дубликат на диплома – бланка
 
Заявление – записване в VIII клас – бланка
 
Избор на спортни дейности – бланка
 
Характеристика на средата – бланка
 
Отсъствие по уважителни причини – бланка
 
Информация за:
Удостоверение, свидетелство – валидиране професионална квалификация
Удостоверение професионално обучение и СПК
Дубликати
Издаване служебна бележка за допускане до  ДЗИ
Издаване служебна бележка за подадено заявление ДЗИ
Валидиране
Диплома
Приемане на ученици в VIII клас
Преместване на ученици