Екипи за обхват и задържане на децата в училище

На този телефон и адрес можете да податете сигнал за нередност 080010112, както и електронен адрес obhvat@mon.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *