Обществен съвет и бюджетни документи

Отчет на Обществения съвет – 2020-2021 Изпълнение на бюджета на ПГЕМП за 3 тримесечие на 2021 Изпълнение на бюджета на ПГЕМП за 2 тримесичие на 2021 Изпълнение на бюджета на ПГЕМП за 1 тримесечие на 2021 Бюджет на ПГЕМП за 2021 година Изпълнение на бюджета на ПГЕМП за 4 тримесечие на 2020 Изпълнение на бюджета на ПГЕМП за 3 тримесечие на 2020 Изпълнение на бюджета на ПГЕМП за 2 тримесечие на 2020 Изпълнение на бюджета на ПГЕМП за 1 тримесечие на 2020 Бюджет на ПГЕМП за 2020 година Отчет Обществен съвет 2020 Процедура за създаването и устройството на обществен съвет – 2016 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата