Откриване на процедура по поръчка на машини и съоръжения и др.

С параметрите на поръчката можете да се запознаете тук: poracka-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *