Ученически практики във “Венто – К” ООД, гр. Радомир , специалност “Топлотехника”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *