Archive for април, 2016

Участие във финал на Национален преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране“ – Русе, организиран от МОН и „Овергаз“

вторник, април 19th, 2016 | Permalink

Image
Share2016-04-19-8ceda31c7a29eaac11665150d6ed41747d0d559c4696688d7043b7c16bce8bd7-Picture
Share2016-04-19-ca1da18a93bfeb62dcbe99a329995dfacb3931c9f3b24c2053696b72bb51c0be-Picture
Share2016-04-19-d6bebe002aa98d087d82fef7c9015f04be512e567a884e03f10ac5f197bc134b-Picture

Деца от различни класове взеха участие в маратон на четенето: „На книгата с любов!“

вторник, април 19th, 2016 | Permalink

ImageShare2016-04-19-7c56de8d4068cfd87fd0b3ed81bfdebc400545399224ef1cf708b8abb892f2a0-PictureShare2016-04-19-30f5fa4b661c74c49a4881f75ff322100e9dd7539859481c49daa7cd31e86922-Picture

Share2016-04-19-8a65c92b5adf7463d1dc13949a9875086710799a9f075162479287f7e501153a-PictureShare2016-04-19-22c2561efd0fe768e15f174a8955d9ab6b410c833bf08dd17ad4961c6510da37-Picture

Share2016-04-19-70d74ddfc54b3123f920684213dfa7ad7019e98e57c70cde2fe64e624c976475-PictureShare2016-04-19-7207c81989177c1ffa53bcff62b9dd63869f426d90179c3bba1ce670f7f7de43-Picture Share2016-04-19-bee222ef4ca4010c8626c6954bb1eaae35c6081a82384b88ff19fae620bb3766-PictureShare2016-04-19-d639319bed633e7bef87d8db2478b7f0fed16c3921b538ade52a109d1a9b9799-Picture Share2016-04-19-e9c39599ec3730844b6e3b4e7531bc4a9c7252546aafae3803903bef180367c0-Picture

Бюджет на ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник

понеделник, април 18th, 2016 | Permalink

Image