Archive for November, 2016

Протокол от заседание на комисия по изпълнение на строително-монтажни работи

Thursday, November 17th, 2016 | Permalink

protokol

Протокол и заповед от заседание на комисия за възлагане на обществена поръчка

Wednesday, November 9th, 2016 | Permalink

Протокола и заповедта можете да видите тук:

protokol

zapoved