Archive for October, 2017

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГЕМП “ХРИСТО БОТЕВ” – ПЕРНИК ЗА 2017 ГОДИНА

Wednesday, October 25th, 2017 | Permalink

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА