Archive for March, 2019

Открит урок по Конституция в училищата в България

Wednesday, March 6th, 2019 | Permalink

На 16 април 2019 г. ще се проведе Урок по Конституция във всички български училища,

на който ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция.

Изтегли презентация

Изтегли допълнителна информация