Archive for May, 2019

Честит 24 Май! Най-българският празник!

Friday, May 24th, 2019 | Permalink

Ден на ученическото самоуправление

Wednesday, May 15th, 2019 | Permalink

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІІ КЛАС – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – МАЙСКА СЕСИЯ

Tuesday, May 7th, 2019 | Permalink

Учители – консултанти на ученици от ХІІ клас самостоятелна форма през майска сесия на учебната 2018-2019 година

Tuesday, May 7th, 2019 | Permalink