Archive for май, 2019

Честит 24 Май! Най-българският празник!

петък, май 24th, 2019 | Permalink

Ден на ученическото самоуправление

сряда, май 15th, 2019 | Permalink

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІІ КЛАС – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – МАЙСКА СЕСИЯ

вторник, май 7th, 2019 | Permalink

Учители – консултанти на ученици от ХІІ клас самостоятелна форма през майска сесия на учебната 2018-2019 година

вторник, май 7th, 2019 | Permalink