Archive for October, 2019

“Иноватори в образованието”

Thursday, October 17th, 2019 | Permalink

Национален конкурс за учители

Заповед 9107-157 на МОН

Thursday, October 17th, 2019 | Permalink

Заповед 9107-157 на МОН

Графици за среща с родители и индивидуални консултации с ученици 2019/2020 учебна година

Friday, October 11th, 2019 | Permalink

График за консултации с ученици 2019 2020

График за срещи с родители 1 срок 2019 2020