Archive for октомври, 2020

График за класните работи през първи учебен срок на учебната 2020/2021 година

вторник, октомври 27th, 2020 | Permalink

Документи за търг

сряда, октомври 21st, 2020 | Permalink

График – ученици от самостоятелна форма на обучение

вторник, октомври 20th, 2020 | Permalink

План за работа на педагогическия съвет

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Заповед – утвърждаване на формите на обучение

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

График – организация на учебния ден

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Годишен план на училищната комисия по БДП

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Годишен план за дейността на училището

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink