Archive for the Uncategorized Category

Дневно разписание на часовете

вторник, септември 14th, 2021 | Permalink

Дневно разписание на часовете

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с учениците от самостоятелна форма на обучение през през учебната 2021/2022

вторник, септември 14th, 2021 | Permalink

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с учениците от самостоятелна форма на обучение през през учебната 20212022

Заповед за провеждане на ДЗИ

вторник, септември 14th, 2021 | Permalink

Заповед за провеждане на ДЗИ

Заповед за провеждане на НВО

вторник, септември 14th, 2021 | Permalink

Заповед за провеждане на НВО

Заповед за учебното време

вторник, септември 14th, 2021 | Permalink

Заповед за учебното време

 

 

Учебници за 8 клас

вторник, септември 7th, 2021 | Permalink

учебници за 8 клас

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение – септември 2021 година

сряда, септември 1st, 2021 | Permalink

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на ученици от самостоятелна форма на обучение септември 2021

Прием – график и срокове

сряда, юли 14th, 2021 | Permalink

Прием – график и срокове

Прием в ПГЕМП „Христо Ботев“ през учебната 2021-2022 година

сряда, юни 30th, 2021 | Permalink

СПИСЪК С УЧИТЕЛИ КОНСУЛТАНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

сряда, юни 30th, 2021 | Permalink

Учители и график за провеждане на изпити самостоятелна подготовка