COVID-19

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията на коронавирус COVID – 19

Вътрешни правила в условия на епидемична обстановка

Инструктажи – условия на епидемична обстановка

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID – 19

План за действие при установяване на грипоподобни състояния

Правила за електронна комуникация учител – родител

Правила за преминаване от присъствено обучение към ОРЕС

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от COVID-19