ИНВЕСТИЦИЯ В ЗДРАВЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРО-СРЪБСКИЯ РЕГИОН

November 13th, 2018 by admin | Permalink

На 23.10.2018г. областният управител Ирена Соколова и зам. министърът на образованието и науката Таня Михайлова присъстваха на официалното откриване и прерязване на лентата на ново спортно съоръжение на ПГЕМП „Христо Ботев“ и ПГОТ „Св. Иван Рилски“.

Двете училища вече разполагат с ново футболно игрище, комбинирана площадка за волейбол и баскетбол, фитнес на открито, лекоатлетическа писта със специална настилка, осветление и паркинг зона.

 Съоръжението е изградено по проект „Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в българо-сръбския регион“. В Република Сърбия проектът е реализиран в училищния двор на Колежа по приложни технически науки, Механотехнически техникум „15 май“ и Техническо транспортно училище „12 февруари“ в гр. Ниш.

Учениците вече се радват на новата придобивка, по- активни са в часовете по физическо възпитание и спорт и в междучасията са на спортните площадки. 

График изпити:

September 3rd, 2018 by admin | Permalink

График на изпитите с ученици от самостоятелна форма на обучение сесия септемврийска 2017 2018

Представителна изява по проект “Домино” в ПГЕМП “Христо Ботев”

July 6th, 2018 by admin | Permalink

На 03.07.20018г. в ПГЕМП „Христо Ботев“ се проведе представителна изява на оперативно група за сътрудничество по проект „Домино“- дуално образование по швейцарски модел.

На срещата присъстваха работодателите- партньори на училището:

  • инж. Димитър Димитров- управител на „Галко“АД
  • инж. Красимир Георгиев- управител на „Вилмаш“ АД
  • инж. Диана Симеонова- представител на „КОНТО-Н“;

представител на РУО- инж. Росица Симеонова- старши експерт професионално образование и член на обществения съвет на училището, инж. Соня Милкова, директор на ПГЕМП „Христо Ботев“, учители, всички ученици от 9б клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и техните родители.

Инж. Светослава Игнатова, класен ръководител на 9б клас, представи презентация на тема: „Дуалното обучение в ПГЕМП „Христо Ботев“ и  запозна присъстващите с визията и основната цел на проекта, с модела на прилагане и

изтъкна предимствата му, в сравнение с традиционния начин на преподаване и учене.

Беше направена ретроспекция на съвместната работа  през изминалата учебна година и отчетени дейностите:

проведеният открит урок по техническо чертане през месец ноември;

посещението на учениците във фирмите- партньори, където се запознаха с естеството на работата и производствените процеси.

Ръководният състав на училището , учениците и техните родители изказаха своята огромна благодарност към представителите на работодателите :

инж. Димитър Димитров- „Галко“ АД

инж. Нацко Миленков- „Машгруп“ ООД

инж. Христо Ненов- „КОНТО-Н“ЕООД

инж. Красимир Георгиев- „Вилмаш“АД

за доброто им отношение и ангажираност с децата и учебния процес, за отпуснатите допълнителни ежемесечни стипендии на учениците, както и доброволно дарените средства за училището, с помощта на които беше оборудвана нова учебна работилница по шлосерство.

Срещата премина в приятелска атмосфера и съвместно сътрудничество.

Галерия:

Ученически практики във “Венто – К” ООД, гр. Радомир , специалност “Топлотехника”

July 3rd, 2018 by admin | Permalink

Ученици от ПГЕМП “Христо Ботев” приключиха успешно участието си в проект “Ученически практики”

July 2nd, 2018 by admin | Permalink

Практическото обучение се проведе във фирмите – партньори: “Кракра” АД, “Даниели” ЕООД, “АН-МАРИ” ЕООД, “Венто – К” ООД, “Топлофикация – Перник” ЕАД, “ЗУУМ” АД

Световната инициатива „Розите на България“ в ПГЕМП “Христо Ботев”

May 11th, 2018 by admin | Permalink

По стара традиция, учениците от ПГЕМП “Христо Ботев” взеха участие във фестивала “Сурва 2018”

January 31st, 2018 by admin | Permalink

Кмета Вяра Церовска награди ученик от ПГЕМП “Христо Ботев” за участието му в конкурса за рисунка “Магията на сурва”

January 31st, 2018 by admin | Permalink

ПГЕМП отбеляза 170 години от рождението на своя патрон – поета и революционера Христо Ботев

January 8th, 2018 by admin | Permalink

Национално състезание по приложна електроника “Мога и зная как”

December 14th, 2017 by admin | Permalink

На 13.12.2017 г. в ПГЕМП “Христо Ботев”-гр.Перник се проведе национално състезание по приложна електроника “Мога и зная как”.

Проведено от търговска верига “Елимекс” – партньор на МОН.

Учениците от специалност “Телекомуникационни системи” от Х, ХІ и ХІІ клас показаха завидни теоретични знания и практически умения.