План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Изпълнение на бюджета на ПГЕМП „Христо Ботев“ за ІІІ тримесечие на 2020 година

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

Отчет 2020 3 тримесечие

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

График за провеждане на часа за консултиране и водене на документация

График на приемно време за индивидуални срещи с родители І срок

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

График приемно време 1 срок

График за консултации на учители по учебни предмети I срок

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

График на учителите за консултации 1 срок

График за провеждане на приравнителни изпити за IХ и Х клас , специалност: „Топлотехника“

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

График приравнителни изпити 9 и 10 клас

Учители – консултанти на ученици самостоятелна подготовка

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

Учители консултанти самостоятелна подготовка

БЛАГОДАРСТВЕНА ГРАМОТА

юли 15th, 2020 by admin | Permalink

Image

Учебната година в ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник в снимки

юли 8th, 2020 by admin | Permalink

Фотоалбум

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПГЕМП „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

юни 5th, 2020 by admin | Permalink

Прием 2020 2021 ПРИЕМ 2020-2021