Протокол за проведен търг с явно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост

ноември 10th, 2020 by admin | Permalink

Организация на учебния ден в електронна среда

ноември 1st, 2020 by admin | Permalink

Обучение в електронна среда 29.10-11.11.2020

ноември 1st, 2020 by admin | Permalink

График за класните работи през първи учебен срок на учебната 2020/2021 година

октомври 27th, 2020 by admin | Permalink

Документи за търг

октомври 21st, 2020 by admin | Permalink

График – ученици от самостоятелна форма на обучение

октомври 20th, 2020 by admin | Permalink

План за работа на педагогическия съвет

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Заповед – утвърждаване на формите на обучение

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink