Кмета Вяра Церовска награди ученик от ПГЕМП “Христо Ботев” за участието му в конкурса за рисунка “Магията на сурва”

January 31st, 2018 by admin | Permalink

ПГЕМП отбеляза 170 години от рождението на своя патрон – поета и революционера Христо Ботев

January 8th, 2018 by admin | Permalink

Национално състезание по приложна електроника “Мога и зная как”

December 14th, 2017 by admin | Permalink

На 13.12.2017 г. в ПГЕМП “Христо Ботев”-гр.Перник се проведе национално състезание по приложна електроника “Мога и зная как”.

Проведено от търговска верига “Елимекс” – партньор на МОН.

Учениците от специалност “Телекомуникационни системи” от Х, ХІ и ХІІ клас показаха завидни теоретични знания и практически умения.

Открит урок на учениците от ІХ “б” клас

November 16th, 2017 by admin | Permalink

На 15.11.2017 г. в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ г-жа Светослава Игнатова – старши учител по професионална подготовка проведе открит урок по Техническо чертане в IX-б клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Учениците от тази специалност се обучават по проект „ДОМИНО“ – дуална система на обучение /обучение чрез работа/ с финансовата подкрепа на швейцарското правителство.

На урока присъстваха учители от училището, г-жа Росица Симеонова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Перник и управители на фирми-партньори по проекта:

„Вилмаш“ АД  с управител Красимир Георгиев

„АСЛ – Машгруп“ ООД с управител Нацко Миленков

„КОНТО-Н“ ЕООД с управители Христо Ненов, Диана Симеонова

„Галко“ АД с управител Димитър Димитров

Ръководството на Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ изказва благодарност на управителите на фирмите за направеното дарение за закупуване на учебници и учебни помагала за учениците от IX-б клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГЕМП “ХРИСТО БОТЕВ” – ПЕРНИК ЗА 2017 ГОДИНА

October 25th, 2017 by admin | Permalink

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Европейски ден на спорта в училище – Спорта е здраве!

September 29th, 2017 by admin | Permalink

Екипи за обхват и задържане на децата в училище

September 15th, 2017 by admin | Permalink

На този телефон и адрес можете да податете сигнал за нередност 080010112, както и електронен адрес obhvat@mon.bg

Мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции

August 22nd, 2017 by admin | Permalink

Мерки за справяне с насилието и агресията в училище

Представяме Ви най-новата придобивка на ПГЕМП “Христо Ботев” – Перник – новата учебна кола

July 21st, 2017 by admin | Permalink

Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

March 2nd, 2017 by admin | Permalink

На 28 февруари 2017 година в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ – Перник се проведе училищния кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. Състезанието бе проведено в четири кръга:

  • Решаване на тест по Безопасност на движението по пътищата;
  • Решаване на технически тест, съдържащ въпроси от Общо устройство на автомобила, Експлоатация и диагностика на автомобила и др.;
  • Изпълнение на зададени практически задания;
  • Майсторско управление на лек автомобил по зададено трасе.

Регламентът на състезанието провокира учениците да демонстрират своите умения и компетентности, придобити при обучението по професията за изпълнение на автомонтьорски операции, спазване на правилата за движение на пътищата, както и да покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип.

В етапите на състезанието се включиха 12 ученици от Х и ХІІ клас, специалност „Автотранспортна техника“. След обобщение на резултатите от четирите кръга на състезанието бе избран отборът на Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“, който ще се представи на Регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ в гр. София.