Ученически практики във „Венто – К“ ООД, гр. Радомир , специалност „Топлотехника“

юли 3rd, 2018 by admin | Permalink

Ученици от ПГЕМП „Христо Ботев“ приключиха успешно участието си в проект „Ученически практики“

юли 2nd, 2018 by admin | Permalink

Практическото обучение се проведе във фирмите – партньори: „Кракра“ АД, „Даниели“ ЕООД, „АН-МАРИ“ ЕООД, „Венто – К“ ООД, „Топлофикация – Перник“ ЕАД, „ЗУУМ“ АД

Световната инициатива „Розите на България“ в ПГЕМП „Христо Ботев“

май 11th, 2018 by admin | Permalink

По стара традиция, учениците от ПГЕМП „Христо Ботев“ взеха участие във фестивала „Сурва 2018“

януари 31st, 2018 by admin | Permalink

Кмета Вяра Церовска награди ученик от ПГЕМП „Христо Ботев“ за участието му в конкурса за рисунка „Магията на сурва“

януари 31st, 2018 by admin | Permalink

ПГЕМП отбеляза 170 години от рождението на своя патрон – поета и революционера Христо Ботев

януари 8th, 2018 by admin | Permalink

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“

декември 14th, 2017 by admin | Permalink

На 13.12.2017 г. в ПГЕМП „Христо Ботев“-гр.Перник се проведе национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“.

Проведено от търговска верига „Елимекс“ – партньор на МОН.

Учениците от специалност „Телекомуникационни системи“ от Х, ХІ и ХІІ клас показаха завидни теоретични знания и практически умения.

Открит урок на учениците от ІХ „б“ клас

ноември 16th, 2017 by admin | Permalink

На 15.11.2017 г. в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ г-жа Светослава Игнатова – старши учител по професионална подготовка проведе открит урок по Техническо чертане в IX-б клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Учениците от тази специалност се обучават по проект „ДОМИНО“ – дуална система на обучение /обучение чрез работа/ с финансовата подкрепа на швейцарското правителство.

На урока присъстваха учители от училището, г-жа Росица Симеонова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Перник и управители на фирми-партньори по проекта:

„Вилмаш“ АД  с управител Красимир Георгиев

„АСЛ – Машгруп“ ООД с управител Нацко Миленков

„КОНТО-Н“ ЕООД с управители Христо Ненов, Диана Симеонова

„Галко“ АД с управител Димитър Димитров

Ръководството на Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ изказва благодарност на управителите на фирмите за направеното дарение за закупуване на учебници и учебни помагала за учениците от IX-б клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГЕМП „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПЕРНИК ЗА 2017 ГОДИНА

октомври 25th, 2017 by admin | Permalink

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Европейски ден на спорта в училище – Спорта е здраве!

септември 29th, 2017 by admin | Permalink