История

1922 г.

Към Държавното средно техническо училище в гр.София се открива минен отдел

1942 г.

По решение на Дирекцията на природните богатства Минния отдел на ДТСУ-София се премества в Перник. На 9 ноември същата година започват редовни учебни занятия 83 ученика в 3 паралелки. Училището се помещава в отчуждена и ремонтирана сграда на братя Наумови, която се намира в близост до халите. Зам.директор (пълномощник) за Перник на ДТСУ е учителят Асен Белчев. По-късно отделът се преобразува като филиал с ръководител инж.В.Сотиров.

1945 г.

Филиалът се обособява като самостоятелен клон и е настанен в сгради на Мини „Перник” бл.4, бл.5, бл.6 и бл.12 в кв.”Хр.Смирненски”. Първоначално директор е Кръстьо Андонов, а по-късно Мирчо Димитров

1948 г.

Училището се утвърждава като Минна техническа гимназия. Директор е Нешо Паздеров.

1949 г.

Към училището се въвежда и металургичен отдел и от1951 г. то приема наименованието Техникум по минна и рудна промишленост и металургия „Хр.Ботев”. В 22 паралелки се обучават 750 курсисти в сградата на старата пернишка гимназия.

Специалностите са: „Въглищна експлоатация”, „Рудна експлоатация”, „Минна икономика”, „Обогатяване на полезни изкопаеми”, „Минна механика и електротехника”, „Геология и проучване на полезни изкопаеми” и „Металургия”. Директор на училището става Георги Спасов, а след него Иван Велинов.

1959 г.

Техникумът влиза в построената в него масивна сграда на ул.”Търново” № 14 и само за десетилетие се превръща във внушително учебно заведение. За това време в педагогическия му състав се влива ново поколение млади и способни учители. Директор на техникума от 1962 година става Ерменчо Иванов.

1970 г.

С указ № 870 на президиума на Народното събрание техникумът е наградена с орден „Кирил и Методий” ІІІ степен.

1973 г.

Техникумът по минна промишленост „Хр.Ботев” се обединява със съществуващото успоредно с него СПТУ по минно дело и се премества в неговата сграда на ул.”Силистра” № 10. Директор на техникума е инж.Пенка Шуменска, а от1976 г. инж.Дончо Тошков

1993 г.

Техникумът се преименува в Техникум по енергетика и минна промишленост „Хр.Ботев”. Разкрити са нови специалности с енергетична насоченост. Обучават се 512 курсисти в 24 паралелки. Директор на техникума от1979 г. е отново Ерменчо Иванов, а от1986 г. инж.Любомир Василев

1998 г.

Директор на техникума става инж.Симеон Симеонов,

2001 г.

Приема се първата паралелка по специалността „Техник по газоснабдяване

2002 г.

Техникумът се обединява с Вечерния техникум по транспорт и електротехника и се преименува в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост (ДВ бр.63/2002 г.)

2003 г.

Директор на гимназията става инж.Соня Милкова

2007 г.

Гимназията празнува 85 годишен юбилей. Обучават се 403 ученика в 18 паралелки. Специалностите са: „Хидрология и хидрогеология”, „Хидрология и геотехника”, „Техник по газоснабдяване”, „Газова техника”, „Електрически машини и апарати”, „Електродомакинска техника”, „Електрообзавеждане на производството”, Топлинна и хладилна техника”, „Хладилна техника”, „Климатична и вентилационна техника”

2012 г.

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев” отбелязва 90 години от създаването си. От учебната 2012/2013 година се открива най-новата и единствена за региона специалност „Телекомуникационни системи” с прием след завършен VІІ клас. Учениците получават фундаментални знания електрониката, автоматиката, комуникационната и компютърна техника; познания по електротехника, аналогова и цифрова схемотехника, цифрови мрежи и системи, мобилни телекомуникации. Реализацията на учениците се подпомага с поддържаното високо ниво на чуждоезиковото и компютърното обучение.