Представителна изява по проект „Домино“ в ПГЕМП „Христо Ботев“

На 03.07.20018г. в ПГЕМП „Христо Ботев“ се проведе представителна изява на оперативно група за сътрудничество по проект „Домино“- дуално образование по швейцарски модел.

На срещата присъстваха работодателите- партньори на училището:

  • инж. Димитър Димитров- управител на „Галко“АД
  • инж. Красимир Георгиев- управител на „Вилмаш“ АД
  • инж. Диана Симеонова- представител на „КОНТО-Н“;

представител на РУО- инж. Росица Симеонова- старши експерт професионално образование и член на обществения съвет на училището, инж. Соня Милкова, директор на ПГЕМП „Христо Ботев“, учители, всички ученици от 9б клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и техните родители.

Инж. Светослава Игнатова, класен ръководител на 9б клас, представи презентация на тема: „Дуалното обучение в ПГЕМП „Христо Ботев“ и  запозна присъстващите с визията и основната цел на проекта, с модела на прилагане и

изтъкна предимствата му, в сравнение с традиционния начин на преподаване и учене.

Беше направена ретроспекция на съвместната работа  през изминалата учебна година и отчетени дейностите:

проведеният открит урок по техническо чертане през месец ноември;

посещението на учениците във фирмите- партньори, където се запознаха с естеството на работата и производствените процеси.

Ръководният състав на училището , учениците и техните родители изказаха своята огромна благодарност към представителите на работодателите :

инж. Димитър Димитров- „Галко“ АД

инж. Нацко Миленков- „Машгруп“ ООД

инж. Христо Ненов- „КОНТО-Н“ЕООД

инж. Красимир Георгиев- „Вилмаш“АД

за доброто им отношение и ангажираност с децата и учебния процес, за отпуснатите допълнителни ежемесечни стипендии на учениците, както и доброволно дарените средства за училището, с помощта на които беше оборудвана нова учебна работилница по шлосерство.

Срещата премина в приятелска атмосфера и съвместно сътрудничество.

Галерия:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.