Ученически практики 2

Покана за кандидатстване-ученици

 

Покана работодатели

 

Критерии за подбор на ученици