Archive for the Uncategorized Category

Заповед за провеждане на НВО

вторник, септември 14th, 2021 | Permalink

Заповед за провеждане на НВО

Заповед за учебното време

вторник, септември 14th, 2021 | Permalink

Заповед за учебното време

 

 

Учебници за 8 клас

вторник, септември 7th, 2021 | Permalink

учебници за 8 клас

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение – септември 2021 година

сряда, септември 1st, 2021 | Permalink

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на ученици от самостоятелна форма на обучение септември 2021

Прием – график и срокове

сряда, юли 14th, 2021 | Permalink

Прием – график и срокове

Прием в ПГЕМП „Христо Ботев“ през учебната 2021-2022 година

сряда, юни 30th, 2021 | Permalink

СПИСЪК С УЧИТЕЛИ КОНСУЛТАНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

сряда, юни 30th, 2021 | Permalink

Учители и график за провеждане на изпити самостоятелна подготовка

Презентация на 8 „Б“ клас по случай 2 юни

сряда, юни 2nd, 2021 | Permalink

Христо Ботев

Презентации на учениците от 8 „Б“ клас по случай Великден

неделя, май 2nd, 2021 | Permalink

Презентация за Великден Презентация за Великден 2 Презентация за Великден 3

Грамоти от кмета на Община Перник

петък, март 5th, 2021 | Permalink