Archive for the Uncategorized Category

Обява за продажба чрез търг с явно наддаване

четвъртък, ноември 19th, 2020 | Permalink

Тръжни документи – 2

четвъртък, ноември 19th, 2020 | Permalink

Европейска седмица на професионалните умения от 09.11 до 13.11.

петък, ноември 13th, 2020 | Permalink

„През Европейската седмица на професионалните умения от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г.
ученици от ПГЕМП „Христо Ботев“, специалност Автотранспортна техника проведоха първото си
„пробно стажуване“ по проект BG05M2OP001 – 2.014 – 0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“,
финансиран от Европейския социален фонд във фирмите партньори:
 
„АН-МАРИ“ ЕООД
„ВАЙС“ ООД
„ВУЛКАН“ ЕООД
„МИРОС“ ЕООД
„Ивайло Танев – СИТ 89“ ЕООД
„Ойл Инспекшън“ ООД

Европейска седмица на професионалните умения

вторник, ноември 10th, 2020 | Permalink

Протокол за проведен търг с явно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост

вторник, ноември 10th, 2020 | Permalink

Организация на учебния ден в електронна среда

неделя, ноември 1st, 2020 | Permalink

Обучение в електронна среда 29.10-11.11.2020

неделя, ноември 1st, 2020 | Permalink

График за класните работи през първи учебен срок на учебната 2020/2021 година

вторник, октомври 27th, 2020 | Permalink

Документи за търг

сряда, октомври 21st, 2020 | Permalink

График – ученици от самостоятелна форма на обучение

вторник, октомври 20th, 2020 | Permalink