COVID-19

Заповед 18 11 2020

Вътрешни правила за организация на учебния процес
Заповеди
Инструктаж – работници и служители
Инструктаж – ученици
Мерки за намаляване на рисковете – COVID-19
План за действие
Правила за електронна комуникация учител – родител
Правила за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда
Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от COVID-19