Заповед за учебното време

септември 14th, 2021 by admin | Permalink

Заповед за учебното време

 

 

Учебници за 8 клас

септември 7th, 2021 by admin | Permalink

учебници за 8 клас

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение – септември 2021 година

септември 1st, 2021 by admin | Permalink

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на ученици от самостоятелна форма на обучение септември 2021

Прием – график и срокове

юли 14th, 2021 by admin | Permalink

Прием – график и срокове

Прием в ПГЕМП „Христо Ботев“ през учебната 2021-2022 година

юни 30th, 2021 by admin | Permalink

СПИСЪК С УЧИТЕЛИ КОНСУЛТАНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

юни 30th, 2021 by admin | Permalink

Учители и график за провеждане на изпити самостоятелна подготовка

Презентация на 8 „Б“ клас по случай 2 юни

юни 2nd, 2021 by admin | Permalink

Христо Ботев

Презентации на учениците от 8 „Б“ клас по случай Великден

май 2nd, 2021 by admin | Permalink

Презентация за Великден Презентация за Великден 2 Презентация за Великден 3

Грамоти от кмета на Община Перник

март 5th, 2021 by admin | Permalink

Презентация на 8 „Б“ клас по случай 3 март

март 3rd, 2021 by admin | Permalink