Обява за трети търг чрез явно наддаване

декември 6th, 2020 by admin | Permalink

Дати за коледна и междусрочна ваканция

декември 3rd, 2020 by admin | Permalink

Заповед 202

Обучение в електронна среда за периода 30.11-21.12.2020 година

ноември 27th, 2020 by admin | Permalink

Zapoved 198

Организация на учебния процес за периода 23.11 – 27.11.2020 година

ноември 20th, 2020 by admin | Permalink

Заповед – предпазни средства

 

Обучение от 23.11-27.11.2020

Обява за продажба чрез търг с явно наддаване

ноември 19th, 2020 by admin | Permalink

Тръжни документи – 2

ноември 19th, 2020 by admin | Permalink

Европейска седмица на професионалните умения от 09.11 до 13.11.

ноември 13th, 2020 by admin | Permalink

„През Европейската седмица на професионалните умения от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г.
ученици от ПГЕМП „Христо Ботев“, специалност Автотранспортна техника проведоха първото си
„пробно стажуване“ по проект BG05M2OP001 – 2.014 – 0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“,
финансиран от Европейския социален фонд във фирмите партньори:
 
„АН-МАРИ“ ЕООД
„ВАЙС“ ООД
„ВУЛКАН“ ЕООД
„МИРОС“ ЕООД
„Ивайло Танев – СИТ 89“ ЕООД
„Ойл Инспекшън“ ООД

Европейска седмица на професионалните умения

ноември 10th, 2020 by admin | Permalink

Протокол за проведен търг с явно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост

ноември 10th, 2020 by admin | Permalink

Организация на учебния ден в електронна среда

ноември 1st, 2020 by admin | Permalink